Kup bilety


 

Improwizacje na tematy różne

Maciej Sikała – saksofon
Bogusław Grabowski – organy

Bogusław Grabowski (organy) i Maciej Sikała (saksofon)rozpoczęli współpracę w 2007 roku próbami, podczas których powstawał repertuar duetu. Niedługo potem zaczęli koncertować, spotykając się z bardzo pozytywnymi recenzjami ze strony słuchaczy. Wielokrotnie zapytywani o nagrania prezentowanej muzyki, zdecydowali się na nagranie płyty. Pierwsza The Colours of Space została nagrana w 2009 r. Duet składa się z dwóch instrumentów bardzo od siebie odległych brzmieniem i codziennym zastosowaniem. Samo połączenie organów kościelnych i saksofonu jest rzadkością, a wręcz precedensem w muzyce. Jednak w takim znakomitym wydaniu ten zestaw nie tylko nie razi, ale wręcz brzmi fantastycznie! Co więcej - artyści wspólnie i jednocześnie improwizują, co również jest rzeczą niezwykłą. Dlatego każdy ich koncert - a zagrali ich już setki - jest jedyny i niepowtarzalny. Bez względu na to gdzie i dla kogo grają, ich muzyka zawsze przyjmowana jest z ogromnym entuzjazmem, a często nawet wzruszeniem. Jest to ten rodzaj twórczości, który łączy a nie dzieli, jest ponadczasowy, ponadkulturowy, ponadwyznaniowy - uniwersalny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Koneserzy odnajdą w tej muzyce świetny warsztat i kunszt. Esteci zachwycą się pięknem melodii i niespotykaną harmonią. Ludzie wierzący usłyszą modlitwę.Mater Sanctissima jest drugą płytą, w całości poświęconą tematyce Maryjnej. I, podobnie jak pierwsza, w całości została nagrana w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

MACIEJ SIKAŁA
ur. w 1961 r. w Gdańsku. Muzyk jazzowy, saksofonista, kompozytor i wykładowca klasy saksofonu na kierunku jazzowym w Akademiach Muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy.Współpracował koncertując lub nagrywając z czołówką polskiej sceny jazzowej m.in. z Janem Ptaszynem Wróblewskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Tomaszem Szukalskim, Leszkiem Możdżerem, Piotrem Wojtasikiem, Jarosławem Śmietaną, Leszkiem Kułakowskim, Wojciechem Karolakiem oraz z muzykami z zagranicy: Lester Bowie, David Liebman, Ronnie Burrage, Billy Harper, Wayne Dockerey, John Betsch, Kenny Wheeler, Eddie Henderson, Tim Haggans, David Kikoski.Nagrał ponad 50 płyt w tym pięć autorskich, z których dwie były nominowane do nagrody "Fryderyki". Od kilku lat prowadzi zajęcia na warsztatach jazzowych w Pułtusku i Nysie. Koncertował w krajach takich jak: Niemcy, Rosja, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Słowenia, Białoruś, Litwa, Francja, Włochy, Szwecja, Mołdawia, Rumunia, Kanada, Izrael, Austria, Ukraina, Belgia, Indie, Anglia.W ankiecie ,,Jazz Top'' magazynu Jazz Forum zajmuje obecnie (oraz w latach 1995-2005, 2010, 2012-2014) pierwsze miejsce w kategorii saksofonu tenorowego.

BOGUSŁAW GRABOWSKI
urodził się w 1955 roku w Sopocie. Organista, kompozytor, Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku na której wykłada m. in. grę na organach, harmonię praktyczną, akompaniament liturgiczny, improwizację organową, a także budowę organów z akustyką muzyczną. Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Gdańskiej Akademii Muzycznej. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym.

Jest specjalistą w dziedzinie projektowania, budowy i konserwacji organów. Współpracuje z wieloma firmami organmistrzowskimi w zakresie doradztwa i ekspertyz. Według autorskich projektów powstały m.in. instrument Katedry Muzyki Kościelnej (Akademii Muzycznej w Gdańsku), Instrument Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku.

Od 1985 Główny Organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku a wcześniej członek w komitetu budowy organów w tej świątyni. (Podczas odbioru technicznego instrumentu przewodniczący polskiej strony w ramach międzynarodowej komisji zatwierdzającej wykonanie instrumentu).

Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów (m.in. Mariackie Wieczory Organowe, Muzyka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku).

Dyrektor odbywającego się rokrocznie w Gdańskiej Bazylice Mariackiej, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej.

Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Danii, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami.


EN

Bogusław Grabowski (the organ) and Maciej Sikała (the saxophone)launched their cooperation in 2007 with checks and rehearsals which built the duo’s repertoire. Soon, they began giving concerts winning highly positive reception of their audiences. Asked again and again about the recordings of the presented music they resolved to make a record. The first one, The Colours of Space, was recorded in 2009.

The duo is made up of two instruments so far apart in their sound and typical designation. The very combination of the church organ and the saxophone is so rare as to actually be unprecedented in music. Nevertheless, in the case of these particular musicians the combination does not produce a sense of a clash; on the contrary, it sounds fantastic! Furthermore, the artists improvise together and simultaneously, which is also unusual. The latter fact makes each concert they give a sole and unique event, not to mention they have already given hundreds of performances. No matter where they play or for whom, their music is always received enthusiastically, the audience frequently moved. It is this type of creative art which links people instead of separating them, it is timeless and pan-cultural conveying the essence of all religions, i.e. it is universal in the best sense of the word. The connoisseurs will find superb technique and artistry in the music. The aesthetes will find themselves enchanted with the beauty of the melodic line and unmatched harmony. The faithful will hear prayer.Mater Sanctissima, the second record, is devoted wholly to the Virgin Mary. Just like the first one, it was all recorded in St Mary’s Basilica in Gdańsk.

MACIEJ SIKAŁA (born 1961 in Gdańsk) is a jazz tenor and soprano saxophonist, composer, and educator. As an educator, Maciej is currently the Lecturer in Jazz Saxophone at the Academy of Music in Gdańsk and the Academy of Music in Bydgoszcz. He co-operated, performed and recorded with many top Polish jazz musicians such as Jan Ptaszyn Wróblewski, Henryk Miśkiewicz, Tomasz Szukalski, Leszek Możdżer, Piotr Wojtasik, Jarosław Śmietana, Leszek Kułakowski, Wojciech Karolak and numerous foreign musicians including Lester Bowie, David Liebman, Ronnie Burrage, Billy Harper, Wayne Dockerey, John Betsch, Kenny Wheeler, Eddie Henderson, Tim Haggans and David Kikoski.He has recorded more than 50 CDs, five of which under his own name. Two of them were nominated to the “Fryderyk” award. For a couple of years he has been conducting classes at  jazz workshops in Pułtusk and Nysa. He performed in Germany, Russia, Bulgaria, The Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Belarus, Lithuania, France, Sweden, Moldova, Romania, Canada, Israel, Austria and Ukraine. The first place winner in the tenor saxophone category of the Jazz Forum Magazine readers’ poll “Jazz Top” in the years 1995 -2005, 2010 and 2012 -2014.

BOGUSŁAW GRABOWSKI– organist and composerborn in 1955 in Sopot. Today, he is a Full Professor at the Academy of Music in Gdańsk, where he teaches e.g. organ performance, harmony in practice, liturgical accompaniment, organ improvisation, as well as the structure of the organ with musical acoustics. He is the founder of the Chair of Church Music at the Academy of Music in Gdańsk, which he headed for many years. Moreover, he gives lectures at numerous universities of the theological profile.

He is a specialist in organ designing, construction, and maintenance. He cooperates with many organ building companies, offering them consultations and preparing expert opinions. The instruments built to his own proprietary designs include e.g. the organ at the Chair of Church Music (Academy of Music in Gdańsk), or the instrument at the Sanctuary of God’s Mercy in Gdańsk.

Before he became the chief organist at the St. Mary’s Co-cathedral Basilica in Gdańsk in 1985, he had been a member of the committee in charge of the project of constructing the organ in the Basilica (at the stage of technological acceptance of the instrument he was the head of the Polish body of the international commission which approved and accepted the built instrument). 

He is an animator of musical life in Gdańsk and Pomerania, where he has already organized more than 1000 concerts within the framework of international festivals and concert cycles (e.g. the Organ Evenings at St. Mary’s, or Music at the Sanctuary of God’s Mercy in Gdańsk).

He is the director of the International Festival of the Organ, Choir, and Chamber Music, held annually basis at St. Mary’s Basilica in Gdańsk.

He has given concerts at almost all major Polish centres of musical life, and abroad in Germany, the United Kingdom, Denmark, France, Italy, Belgium, the Netherlands, Switzerland, Sweden, the USA, Ukraine, Belarus, Latvia, and Russia. He has recorded a dozen-or-so CDs of e.g. organ music (Poland, Germany, USA), and his own compositions featuring choirs and symphonic orchestras, as well as improvisations.

 

 

 

 

 

 

Miejsce Wydarzeń


Bazylika Mariacka ul. Podkramarska
80-834 Gdańsk
Polska

Kalendarz


BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google